Skip links

Työ ja teot eduskunnassa

Valtiopäivätoimet

Valtiopäiväasiakirjat sekä pitämäni puheenvuorot ovat julkisia. Voit tarkastella niitä suoraan seuraavien linkkien takaa:

pitämäni puheenvuorot / aloitteet / kirjalliset kysymykset

Pelkkien valtiopäivätoimien tai poissaolojen tarkastelu ei anna täydellistä kuvaa kansanedustajien toiminnasta tai sen vaikuttavuudesta, mutta se on läpinäkyvä ja mitattavissa oleva tapa punnita edustajien aktiivisuutta. Alla omat ja suluissa vertailu kaikkiin muihin Uudenmaan alueen 36 kansanedustajaan eduskuntakaudella 2019-2023.

  • Poissaolot valiokuntatyöstä: 5 kpl (toiseksi vähiten)
  • Poissaolot täysistunnoista: 5 kpl (vähiten)
  • Puheenvuorot: 474 kpl (kolmanneksi eniten)
  • Kirjalliset kysymykset: 88 kpl (neljänneksi eniten)
  • Laki- ja toimenpidealoitteet: 55 kpl (eniten)

Valiokuntatyö

Kansanedustajat toimivat vaalikauden ajan valiokunnissa joissa suuri osa varsinaisesta eduskuntatyöstä tehdään. Valiokunnissa käsitellään mm. hallituksen esitykset, valtion budjetti, EU-asiat, kansanedustajien lakialoitteet, kansalaisaloitteet sekä valtioneuvoston kertomukset ja selonteot.

Saan kunnian toimia toisella eduskuntakaudellani 2023-2027 sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajana. Lisäksi toimin jäsenenä lakivaliokunnassa ja varajäsenenä suuressa valiokunnassa. Ensimmäisellä eduskuntakaudellani vuosina 2019-2023 toimin tulevaisuus- ja sivistysvaliokunnan jäsenenä sekä varajäsenenä maa- ja metsätalousvaliokunnassa.

Puhua pystyy kuka vain mutta vasta teot ratkaisevat: valtiopäivätoimilla mitattuna olen ollut eduskunnassa yksi aktiivisimmista kansanedustajista tällä vaalikaudella

Kansanedustajana voi vaikuttaa myös oppositiosta käsin. Olen kritisoinut ja kirittänyt hallitusta viemään eteenpäin niin salipuheissa kuin eri aloitteilla lukuisia tärkeäksi kokemia asioita. Näitä ovat olleet muutamia mainitakseni esimerkiksi: rikollisuuden torjunta, naisiin kohdistuvan väkivallan vähentäminen, liikunnan edistäminen, autoilun mahdollisuuksien turvaaminen, kehitysavun ja lastensuojelun uudistaminen, yrittäjien toimintaedellytyksien parantaminen, lasten- ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja velallisten aseman parantaminen kymmenin eri aloittein, arvokkaan vanhuuden toteutuminen ja omaishoitajien, rahapeliongelmaisten, sisäilmasta sairastuneiden, diabeetikoiden, vammaisten, lapsikuolemaperheiden sekä neuropsykiatrisesti oireilevien lasten tilanteen edistäminen. Osan ehdotuksistani hallitus onkin toteuttanut kuten opintotuen tulorajojen nosto, kotitalousvähennyksen korotus sekä pikavippien suoramarkkinoinnin kieltäminen.

Erityisen ylpeä olen pitkäjänteisestä työstä koulukiusaamisen ja -väkivallan puuttumiseksi joka on tuonut tuloksia

Hallituksen toimenpideohjelmassa nimittäin on useita toimia, joita olen tuonut esille valtiopäivätoimissani. Koulukiusaamisen ehkäiseminen on ehdottomasti yksi oman eduskuntatoimeni suurimmista tavoitteista.

Ennen kansanedustajaksi pääsemistä keräsin yli 50 000 allekirjoitusta kansalaisaloitteeseen (KAA 4/2019), jossa ehdotin maamme alakouluihin terapeuttisia valmiuksia omaavan aikuisen palkkausta. Tämä henkilö olisi paikalla päivittäin ennaltaehkäisemässä koulukiusaamista, parantamassa oppimisympäristöä ja auttamassa opettajia. Alkuvuodesta 2020 opetus- ja kulttuuriministeriö päätti aloittaa vastaavanlaisen hankkeen pilotoinnin joka kulkee nyt nimellä  ”Sitouttavan kouluyhteistyön” toimintamalli.

Myös kaksi koulukiusaamisen ehkäisyä koskevaa lakialoitettani (LA 27/2020 ja LA 6/2021) ovat etenemässä osittain tai kokonaan lainsäädäntömuutoksiksi syksyllä 2022. Aloitteet saivat hyvin harvinaisen yli 100 kansanedustajan tuen. Todella iso kiitos hallitukselle joka on huomioinut opposition esittämiä lakialoitteita ja muita ehdotuksia. Haluan kiittää myös alan ammattijärjestöjä saumattomasta yhteistyöstä edellämainittujen lakialoitteiden kanssa. Työtä on tehty lasten ja nuorten etu edellä. Uskonkin että vain yhdessä voimme onnistua päättäjinä. Poliitikkona haluan olla joukkuepelaaja, joka ymmärtää, että puhua voi kuka vaan, mutta vasta teot ratkaisevat.