Skip links

Mielipidekirjoitus talousarvioaloitteista Keski-Uusimaa lehdessä 9.10.2022

Eduskunta on aloittanut valtion ensi vuoden budjetin käsittelyn. Kansanedustajat voivat esittää määrärahan lisäämistä tai vähentämistä tai kokonaan uuden määrärahan ottamista valtion talousarvioon. Aloitteista äänestetään, jonka perusteella ne tullaan hyväksymään tai hylkäämään. Tänä syksynä jätin budjettiin kaksi aloitetta: esitin rahoitusta Kehä IV:n suunnitteluun sekä Tuusulanjärven kunnostamiseksi.

Liikenneväylien parantaminen on yksi parhaista tavoista kiihdyttää talouskasvua. Kehä IV:n toteuttaminen olisi tärkeää koko Uudenmaan aluetta ajatellen. Tie keventäisi Kehä III:n, Hämeenlinnanväylän ja Tuusulanväylän kuormitusta, parantaisi näiden osuuksien liikenteen sujuvuutta ja joukkoliikenteen toimintaedellytyksiä sekä vähentäisi häiriöherkkyyttä. Lisäksi reittiä puoltavat Tuusulan tuleva yritysalue ja yhteys Helsinki-Vantaan lentoasemalle. Tuusulanjärven kunto taas on keskeinen osa matkailuelinkeinon kehittämistä sekä paikallisten asukkaiden viihtyvyyttä. Kuormituksen vähentäminen ja vedenlaadun parantaminen vaativat kuitenkin paljon nykyistä tehokkaampia resursseja ja vesiensuojelutoimia koko valuma-alueella, jotta järvi saataisiin hyvään ekologiseen tilaan.

Haluan olla kansanedustajana toimiessa koko Suomen edustaja, mutta mielestäni on tärkeää kuunnella kotikuntani ihmisiä ja heidän alueen kehittämisideoita toimien näin ollen myös alueellisena edunvalvojana. Kiitänkin kaikkia alueen ihmisiä runsaista yhteydenotoista sekä keskusteluista mitä olemme käyneet turuilla ja toreilla