Skip links

Luottamustoimet

Vaikka iso osa kansanedustajan viikosta kuluu valiokunnissa ja täysistunnoissa, Eduskuntatalo ei ole kansanedustajalle ainoa paikka tehdä työtä

Keski-Uudenmaan aluevaltuuston jäsen (2022 alkaen)

Jokaisella hyvinvointialueella on aluevaltuusto, joka vastaa hyvinvointialueen toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää hyvinvointialueen ylintä päätösvaltaa.

Vantaa-Kerava ja Keski-Uudenmaan palo- ja pelastuslautakunnan varapuheenjohtaja (2022 alkaen)

Palo- ja pelastuslautakunta vastaa alueen palvelutasosta, vahvistaa pelastuslaitoksen palvelumaksut, pelastuslaitoksen toiminnan järjestämisestä ja kehittämisestä sekä osaltaan edistää pelastustoimeen liittyvien tahojen yhteistyötä.

Tuusulan kunnanvaltuutettu ja kunnanhallituksen jäsen (2021 alkaen)

Kunnanvaltuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä valvoo kunnan toimielinten toiminnan lain- ja tarkoituksenmukaisuutta. Lisäksi se hoitaa kunnan hallinnon järjestämisen, käyttää kunnan taloudellista valtaa ja ilmaisee sen mielipiteen ja valitsee muiden toimielinten jäsenet. Kunnanhallitus taas valmistelee valtuuston käsittelemät asiat ja vastaa kunnan hallinnosta ja taloudesta.

Suomen Kuntaliitto ry:n valtuuskunnan jäsen (2022-2025)

Kuntaliiton ylin päättävä toimielin, jonka tehtäviin kuuluu mm. valita Kuntaliitolle hallitus sekä vahvistaa liiton toimintasuunnitelma, talousarvio ja tilinpäätös.

Helsingin seudun yhteistyökokouksen eli HSYKin lisäjäsen (2021-2025)

Tavoitteena on Helsingin seudun kuntien yhteistyön kehittäminen ja edunvalvonta. Yhteistyökokous kokoontuu noin 2 kertaa vuodessa ja sen keskeisimmät tehtävät liittyvät mm. MAL-suunnitelmasta ja sopimuksesta päättämiseen sekä seudun yhteiseen edunvalvontaan.

Alkon hallintoneuvoston jäsen (2020-2023)

Tehtävänä valvoa yhtiön asioita ja hallintoa.

Kansallinen lapsistrategiakomitean jäsen (2020)

Tehtävänä oli valmistella YK:n lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva hallituskaudet ylittävä ja eri hallinnon aloja yhdistävä kansallinen lapsistrategia.

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön valtuuskunnan eli Itlan jäsen (2019 alkaen)

Säätiössä edistetään Suomessa asuvien lasten ja lapsiperheiden hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Valtuuskunnan tehtävänä on säätiön sääntöjen mukaan seurata, tukea ja edistää säätiön toimintaa.

​Parlamenttienvälisen liiton eli IPU:n Suomen johtokunnan varajäsen (2019 alkaen)

Järjestön tavoitteena on tarjota maailmanlaajuinen keskustelufoorumi parlamentaarikoille sekä edistää rauhaa ja demokratiaa. Kaikki Suomen 200 kansanedustajaa ovat IPUn jäseniä, mutta toimintaan osallistuu säännöllisesti kansanedustajien keskuudessaan valitsema johtokunta, eli kahdeksan jäsentä ja kahdeksan varajäsentä.

Rahapeliasioiden neuvottelukunnan jäsen (2019 – 2023)

Tehtävänä on seurata rahapelipoliittisten tavoitteiden toteutumista ja kehittämistarpeita.

Jatkuvan oppimisen uudistuksen parlamentaarisen ryhmän jäsen (2019-2023)

Tavoitteena on jatkuvan oppimisen järjestelmän uudistaminen vastaamaan tulevaisuuden tarpeita.