Skip links

Lukijan kynä poliisien määrärahoista 22.8.2021 Keski-Uusimaa lehdessä

Olen huolissani katastrofaalisesta tilanteesta koskien Suomen poliisia. Sanna Marin (sd.) lupasi hallitusohjelmassaan nostaa poliisien määrän 7 500 henkilöön. Päätökset eivät kuitenkaan ole linjassa poliisiin kohdistuvien odotusten suhteen ja ensi vuoden budjetti on jäämässä jopa 40 miljoonaa euroa alijäämäiseksi, mikä tarkoittaa 450 henkilötyövuoden vähennyksiä. Poliisien määrä tulee siis päinvastoin laskemaan hallituskauden alkuun nähden ja poliisikoulusta vastavalmistuvat ovat jäämässä työttömiksi.

Henkilöstövähennysten seurauksena yhä suurempi osa rikoksia jää tutkimatta, tutkinta-ajat pitenevät ja hälytystehtäviä jätetään hoitamatta. Kun poliisi ei suoriudu tehtävistään, luottamus poliisiin heikkenee, turvallisuus romahtaa ja rikollisuus lisääntyy. Suomessa on jo valmiiksi resurssipula ja vähemmän poliiseja kuin useimmissa muissa EU-maassa. Siitä huolimatta hallitus ei kykene takaamaan edes nykytasoista toimintaa poliisissa. Resurssipulan lisäksi poliisien työkuorma ja -tehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi johtuen muun muassa uudesta alkoholilain valvonnasta, nettirikosten lisääntymisestä ja koronarajoitusten valvonnasta. Poliisin työkuva on laaja ja heillä on tärkeä rooli nuorten hyvinvoinnin turvaamisessa sekä lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemisessä.

Nämä ovat niitä ideologisia eroavaisuuksia ja seurauksia sisäministerin salkun antamisesta Vihreille. Tällaiset virhearvioinnit ja budjettileikkaukset vaarantavat vielä toistaiseksi korkealla olevan turvallisuustasomme. Lainaten poliisiylijohtaja Seppo Kolehmaista, haluan peräänkuuluttaa keskustelua, kuinka arvokkaaksi, tai halvaksi, turvallisuus hinnoitellaan.