Skip links

Lukijan kynä mobiililaitteiden käytön kieltämisestä oppitunneilla 19.12.2021 Keski-Uusimaa lehdessä

Puhelimet häiritsevät opiskelijoiden koulunkäyntiä ja oppimista, mutta opettajilla ei ole ilman lakiin perustuvia valtuuksia oikeutta vaatia oppilasta luovuttamaan mobiililaitteensa hallintaa, kerätä puhelimia oppituntien ajaksi tai kieltää laitteiden tuomista oppilaitokseen. Oikeus ottaa haltuun oppilaan omaisuutta rajoittuu ainoastaan aineisiin tai esineisiin, jotka voidaan määritellä vaarallisiksi tai joilla vakavasti häiritään opetusta ja samalla muiden oppimista.

Järjestyssäännöissään koulu voi edellyttää, että puhelin pidetään äänettömällä opetuksen aikana. Jatkuva huomauttelu vie kuitenkin opetukselta resursseja ja aikaa, kun opettajat joutuvat kinaamaan oppilaiden kanssa puhelimen käytöstä. Tarve selkeyttää perusopetuksen järjestäjän toimivaltaa on ilmeinen. Vaadin hallitukselle jättämässä toimenpidealoitteessani perusopetuslain muuttamista, jotta opettajilla olisi jatkossa mahdollisuus kerätä puhelimet pois opetuksen ajaksi. Esimerkiksi Ranskassa tämä on mahdollista, kun kaikissa maan peruskouluissa on mobiililaitteiden käyttökielto.

Lapsille pitää antaa opiskelurauha ja tilaa oikeiden ihmissuhteiden kehittymiselle. Tarkoitus on vähentää häiriöitä opetuksen aikana, ehkäistä koulukiusaamista, parantaa opiskelijoiden keskittymiskykyä sekä ystävyyssuhteita ja keskinäisten vuorovaikutustaitojen kehittymistä.