Skip links

Lukija kynä valtuustoaloitteesta Keski-Uusimaa lehdessä 13.4.2022

Osaamisen ja sivistyksen rakentaminen ovat kunnan ydintehtäviä. Opetuksen järjestäminen Suomessa perustuu vahvasti autonomiaan sekä paikallisesti kunnissa ja kouluissa tehtäviin ratkaisuihin.

Tuusulassa on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia. Kaikki heistä eivät pysty opiskelemaan tukitoimista huolimatta muun ryhmän mukana, vaan tarvitsisivat paikan pienryhmäopetukseen. Paikkoja on kuitenkin tällä hetkellä liian vähän tarpeeseen nähden. Tuusulan perussuomalaisten valtuustoryhmä ehdottaa pienryhmäpaikkojen määrän lisäämistä kunnassa, sillä opettajan aika, huomio ja voimavarat eivät riitä erityistä tukea vaativiin oppilaisiin ja koko muun luokan opettamiseen.

Pienryhmäpaikoista ei ole lapsen edun mukaista tinkiä, varsinkaan tilanteessa jossa koronapandemiasta aiheutuneet poikkeusolot ja niiden seurausvaikutukset ovat luoneet oppimis- ja osaamisvajeen sekä lisänneet syrjäytymis- ja mielenterveysongelmien riskiä. Elämme myös parhaillaan keskellä Ukrainan sotaa ja on hyvä tiedostaa, että sota voi aiheuttaa lapsissa vaikeita tunteita, huolta ja pelkoa.