Skip links

Kolumni verotuksesta Keski-Uusimaa lehdessä 26.7.2022

Kuluvan eduskuntakauden aikana on saanut huomata miten vasemmistohallituksen ratkaisu kaikkeen tuntuu aina olevan uusi vero, vero ja vero. Tuleeko heille mieleen, että tulovaje johtuu aivan liian massiivisiksi räjähtäneistä valtion menoista, missä suurta osaa näyttelee pullataikinaksi paisunut julkinen sektori sekä velkarahan jakaminen ympäri maailmaa, eikä näitä korjata veroja nostamalla.

Vertailuissa Suomen veroprogressio ja kokonaisveroaste ovat koko muuhun maailmaan nähden todella korkeat. Suomalaista 58 % katsoo, että veronalennukset ovat parempi tapa maan talouden ja julkisten hyvinvointipalveluiden turvaamisen kannalta kuin veronkorotukset. Tämä käy ilmi uudesta Kunnallisalan kehittämissäätiön tutkimuksesta. Korotusten vetoapuun uskoo vain 20 %. Sen sijaan, että verotamme ihmiset hengiltä, meidän tulisi etsiä ratkaisuja ongelmaan toisaalta eli juuri julkisista menoista.

Jokainen tietää henkilökohtaisesta elämästäänkin, että jos rahat eivät riitä, paras tapa on sopeuttaa niitä menoja. Tätä oppia tulisi myös nykyisen hallituksen toteuttaa. Kaikki turhuus pois ja katse palloon eli valtion perusasioiden hoitamiseen ja tekemiseen. On aivan liian helppoa ja jopa laiskaa ehdottaa aina vain uusia veroja, kun sen sijaan pitäisi nähdä vaivaa etsiä toissijaisia kohteita mistä voimme luopua tai mitä voimme tehostaa. Potissa on aivan varmasti miljarditolkulla helposti tai hieman vaikeammin löydettäviä menoja tai tehostamisen paikkoja jotka eivät kuulu valtion ydintehtäviin tai mistä säästöjä olisi löydettävissä kuten esimerkiksi puoluetuet, kehitysyhteistyö, kotouttamisen valtion korvaukset, järjestökentän perkaus, Valtiosihteerien ja avustajien määrä, Kelan organisaation digitalisoiminen, asumistukijärjestelmän tarkastaminen ja julkisenhallinnon tehostaminen muutamia mainitakseni.

Menojen laittaminen tärkeysjärjestykseen ei kuitenkaan merkitsisi leikkaamista hoitajilta, opettajilta, lapsiperheiltä, poliiseilta tai sairaiden, vanhusten ja vähäosaisten palveluista. Näistä on pidettävä huolta! Jos Suomen jatkuvasti huonone-va tilanne voitaisiin ratkaista veroja korottamalla, ongelma olisi jo ratkaistu. Suomi tarvitsee vähemmän veroja, enemmän työtä ja kevyemmän julkisen sektorin.