Skip links

Kolumni ulosottovelallisten tilanteesta Keski-Uusimaa lehdessä 5.9.2022

Oli hienoa huomata, miten budjettiriihessä ulosoton suojaosan väliaikainen korottaminen vietiin läpi. Olen tehnyt töitä koko eduskuntakauden ajan velallisten tilanteen parantamiseksi ja vihdoin asia eteni konkretian tasolle. Aktiivisella asioiden ajamisella voi saada tuloksia aikaan myös oppositiosta!

Vaikka olen hyvin ilahtunut parannuksesta, sen ei pitäisi olla vain väliaikainen toimi. Suomessa köyhyysrajaksi määritellään 1 229 euroa. 1990-luvun alkupuoliskolta alkaen tällaisten ihmisten osuus kansasta on kasvanut alle 8 %:sta nykyiselle 16 %:n tasolle. Yksinasuvan suojaosuus ulosotossa on alle 700 euroa kuukaudessa, mikä aiheuttaa tarvetta lisääntyneelle toimeentulotuelle siitäkin huolimatta, että velallisella olisi mahdollista ja moni haluaisi elättää itsensä omilla työtuloillaan. Tämä olisi valtiontalouden kuin myös ihmisen hyvinvoinnin kannalta järkevämpää.

Suojaosuuden korottamisen lisäksi toivoisin myös ulosoton kohdistamista pääomaan, ei korkoihin. Velkojen maksujärjestys ulosotossa on korot, pääoma ja kulut. Jos velkoja on useita, niin niiden pääoma ei lyhene lainkaan, ja velallinen maksaa ainoastaan korkoja ja niiden korkoja, kunnes velka vanhenee, vaikka velallisella olisi järkevämmällä maksujärjestelyllä mahdollista maksaa velka pois. Huomionarvoista on myös, etteivät maksuvaikeudet yleensä johdu rikollisesta toiminnasta, vaan taustalla on usein työttömyyttä ja sairastumisia sekä epäonnea liiketoiminnassa.

Meillä ei ole varaa menettää yhtään työkykyistä ja -haluista ihmistä, joten annetaan velallisille mahdollisuus. Jokainen meistä ansaitsee sen!