Skip links

Kolumni Tuusulan kunnan asemakaavaluonnoksista Keski-Uusimaa lehdessä 27.4.2022

Mattila II -asemakaavaluonnos eli ns. Saksan peltojen rakentaminen aiheuttaa tuusulalaisissa huolta. Kaavan on tehnyt arkkitehtiopiskelija, joka ei tunnu edes tuntevan aluetta. Oppilastyö valmistui loppuvuodesta 2021 ja oli kaikkien yllätyksenä suunnitelma, johon Mattila II -asemakaavan 3648 osallistumis- ja arviointisuunnitelma (OAS) perustui.

Mattilan alueen asukasyhdistyksen hallitus yhdessä alueen asukkaiden kanssa ehdottaa Tuusulan kunnalle antamassa lausunnossaan OAS:n hylkäämistä. Tarkoitus ei ole torpata kokonaan uutta asuinaluetta, mutta se tulee rakentaa erillisenä uutena Saksan pellon asuinalueena, niin kuin Tuusulan yleiskaava 2040:ssa on alun perin linjattu. Sillä vanhaan Mattilan asuinalueeseen ei heikon maaperän takia pysty rakentamaan uutta jatketta kestävällä, turvallisella ja viihtyisällä tavalla huomioiden vanhan asutusalueen asukkaiden tarpeet ja edut.

Mielestämme on upeaa, kuinka alueen asukkaat ovat aktiivisia, tuovat oman äänensä kuuluviin ja esittävät vaihtoehtoja. Virkamiesten ja päättäjien ei pidä nyt viedä asioita sanellen läpi vaan aidosti kuunnella alueen asiantuntijoita eli asukkaita. Se on aitoa asukkaiden osallistamista. Se lisää avoimuutta ja luottamusta asukkaiden ja kunnan päättäjien välille. Se luo yhteenkuuluvuuden tunnetta.

Tuusula on lapsi- ja perheystävällinen, kehittyvä maalaismainen kunta Helsingin kainalossa. Täällä otetaan huomioon ihmiset vauvasta vaariin – jokainen on tärkeä. Tuusulan kaunis luonto monipuolisine ulkoilu- ja harrastusmahdollisuuksineen on alueen taidekulttuurin alku ja juuri. Vaalitaan näitä arvoja ja pidetään meidän Tuusula sellaisena yhdessä kehittäen.