Skip links

Kolumni omaishoitajien asemasta 23.11.2021 Keski-Uusimaa lehdessä

Hyvää valtakunnallista omaishoitajien teemaviikkoa!

Sanotaan se heti suoraan. Hyvinvointiyhteiskuntamme romahtaa ilman omaishoitajia ja tämän pitäisi herättää päättäjät.

Omaishoitajat auttavat perheenjäsentä tai muuta läheistä, joka ei sairauden, vamman tai muun syyn takia selviydy arjestaan omatoimisesti. Ennen kaikkea omaishoito on inhimillinen teko lähiomaiselle, mutta se myös säästää valtavasti yhteiskunnan resursseja, kun hoidettava ei tarvitse niin paljon julkisia palveluita. Eri arvioiden mukaan omaishoito vähentää kuntien menoja vuosittain yli 2 miljardia euroa. Erityisesti omaishoitajat tulevat olemaan tärkeä tukijalka uusilla hyvinvointialueilla.

Konkreettisia tekoja omaishoitajien tilanteen parantamiseksi tarvitaan. Olen eduskunnassa toimiessani jättänyt kirjallisia kysymyksiä koskien omaishoitajien työn asemaa sekä jaksamisen vahvistamista. Puolueemme vaihtoehtobudjetissa tulemme myös jälleen ehdottamaan 20 miljoonan euron kevennystä omaishoidon tuen verotukseen, pitkän tähtäimen tavoitteena säätää tuki kokonaan verovapaaksi.

Haluan osaltani kiittää jokaista omaishoitajaa tekemästänne hoivatyöstä, joka valitettavan usein jää näkymättömäksi. Päätöksiä tehdessäni kuuntelen aina tavallisten ihmisten ääntä – heidän, jotka tuntevat kulloisenkin käsittelyssä olevan asian parhaiten oman kokemuksensa kautta. Myös muille päättäjille haluan lähettää terveisiä: kuunnelkaa omaishoitajia sekä tutustukaa vanhus-, vammaishuollon ja omaishoidon haasteisiin.

Suomi tarvitsee hyvinvoivia omaishoitajia ja on päättäjien velvollisuus varmistaa että heitä riittää myös tulevaisuudessa.