Skip links

Kolumni lapsen oikeuksien päivänä Keski-Uusimaa lehdessä 19.11.2022

Huomenna sunnuntaina vietetään lapsen oikeuksien päivää. Vuoden 2022 teemana on lapsen oikeus turvallisuuteen. Teema sopii ikävä kyllä erittäin hyvin tähän päivään, sillä juuri lapsiin kohdistuva raaka väkivalta on kasvussa etenkin pääkaupunkiseudulla. On rehellistä sanoa suoraan: koulukiusaaminen on muuttunut kouluväkivallaksi. Lapsen oikeuksien sopimus sekä kansallinen lainsäädäntö velvoittavat huolehtimaan siitä, että lasten on turvallista elää ja kasvaa.

Myös opetukseen osallistuvalla lapsella ja nuorella on perustuslaillinen oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön. Tämä ei kuitenkaan enää monissakaan maamme peruskouluista toteudu. Ongelma on monisyinen eikä siihen ole olemassa vain yhtä ratkaisua. Tarvitaan ennaltaehkäisevää, oikea-aikaista apua suoraan kouluilta, hyvinvoivaa kouluyhteisöä missä opettajilla on aikaa opettaa ja jokainen lapsi saa tarvitsemansa tuen, rauhallisia oppimisympäristöjä sekä koulun ja perheiden yhteistyötä ja vuoropuhelua.

Apua tarvitsevia perheitä on autettava, sillä vuosikymmenten myönteinen kehitys lasten perheväkivallan kokemusten määrässä on pysähtynyt ja kokemukset erityisesti henkisestä väkivallasta kotona ovat ikävä kyllä lisääntyneet. Osa lasten turvallista arkea rakentaa myös osallisuus ja siksi mielekäs matalan kynnyksen harrastustoiminta pitäisi ulottaa jokaiselle lapselle. Kuitenkin sen toteaminen, että pelkät pehmeät toimet olisivat riittäviä, on itselleen valehtelemista. Onko oikein, että kiusattu vaihtaa koulua? Mielestäni ei! Pitäisikö lasten omat älylaitteet mitkä eivät edistä opiskelua poistaa koulutuntien ajaksi? Mielestäni pitäisi!

Aikuisten välinpitämättömyyden on loputtava ja siksi olisi hyvä nostaa keskusteluun, pitäisikö esimerkiksi alle 15-vuotiaan kohdalla rikosoikeudellinen vastuu koskettaa vanhempia. Myös lainsäädännön tulee olla velvoittavampaa jos näyttää, etteivät asiat lähde kohti parempaa. Vai katsotaanko sinun työyhteisössä kollegoiden pahoinpitelyä ensimmäistä kertaa pidempään? Miksi lasten kohdalla sitä siedetään? Turvallisuus on lasten hyvinvoinnin perusta ja vain hyvinvoiva lapsi voi oppia ja kasvaa täyteen potentiaaliinsa. On meidän vanhempien ja päättäjien tehtävä huolehtia sen toteutumisesta.