Skip links

Kolumni kehitysavusta Keski-Uusimaa lehdessä 17.1.2023

Saimme 3.1. lukea Taloussanomien uutisoinnin Suomen rahoittamista kehitysapuhankkeissa Tansaniassa. Rahaa on valunut jälleen vääriin käyttötarkoituksiin. Moni ei ylläty ja yhtä moni haluaa vain sulkea silmänsä, mutta mielestäni noin 3,5 miljoonan euron päivävauhdilla Suomesta ulos lapioitava rahavuori on nykymuodossaan hulluutta.

Kehitysapuvarojen käytön valvonta on lastenkengissä ja vähintään yhtä suuri ongelma on, ettei näiden valtavien rahavirtojen vaikuttavuutta kohteissa pystytä arvioimaan. Myös korruptio rehottaa valtoimenaan. Kehitysapu on monelle saajavaltiolleen bisnestä, eikä tämän asian kanssa tule olla liian sinisilmäinen. Voidaankin kysyä, mitä 20 vuodessa on konkreettisesti saatu aikaan suomalaisten veronmaksajien lahjoittamalla 17,5 miljardilla eurolla? Miten esimerkiksi nälänhätä on voinut kasvaa yli 90 % samassa ajassa kuin kansainväliset kehitysyhteistyörahat ovat kaksinkertaistuneet?

Vaadin kehitysyhteistyön vaikuttavuuden kriittistä tarkastelua. Nykyisessä muodossaan kehitysapu ylläpitää korruptiota ja tappaa talouden kehittymisen mahdollisuudet. Koko järjestelmä tulisi rakentaa uudelleen siten, että rahaa annetaan vain toimintaan, jonka vaikutukset ovat mahdollista todentaa ja joka edesauttaa konkreettisesti sitä, että apua saavat maat eivät enää pian tarvitsisikaan apua, vaan selviäisivät omillaan. Kehitysavun painopisteiden tulisi mielestäni olla suomalaisen koulutusosaamisen ja digitaalisten ratkaisujen (koulutus, terveydenhuolto ja maatalous) viennissä, kriisinhallinnassa ja pakolaisleirien olojen inhimillistämisessä. Meidän tulisi hyödyntää tässä kotimaisia yrityksiä, jolloin myös työ ja veroeurot jäisit Suomeen.

Oma linjani asiaan on kristallinkirkas. Valtiomme on huolehdittava ensisijaisesti suomalaisten elämän perusedellytyksistä. Maksamme tänä vuonna pelkästään valtion lainojen korkomenoja noin 1,5 miljardia euroa. Jos kehitysapua maksetaan, sitä pitäisi mielestäni maksaa vain budjetin ylijäämästä. Ei koskaan velkarahalla kuten nyt.