Skip links

Hallitus tekee koulutuksen kunnianpalautuksen || Keski-Uusimaa 18.9.2023

Koulutuksen kuntoon pano on yksi juuri aloittaneen hallituksen tärkeimpiä tehtäviä ja siitä löytyykin hallitusohjelmasta lukuisia hyviä kirjauksia. Suomalaiset entisenä perusopetuksen huippumaana on ajautunut oppimistuloksissa alas ja kansa liikkuu koko ajan vähemmän. Hallitusohjelman pyrkimys onkin saada oppimistulokset nousuun ja ahterit ylös sohvalta nauttimaan liikunnan ilosta.

 

Varhaiskasvatuksen sosionomien asema on ajettu huonoon jamaan surkeiden päätösten vuoksi. Onneksi uusi hallitus selkiyttää sosionomien roolia päiväkodeissa, lisää koulutusta ja mahdollistaa toimimisen varhaiskasvatuksen johtajan tehtävässä. Varhaiskasvatuksen laatua parannetaan tasa-arvorahoituksen vakinaistamisella ja lisää varhaista puuttumista ongelmiin heti varhaisessa vaiheessa, mikä ehkäisee ongelmia myöhemmillä asteilla.

 

Peruskouluun laitetaan kunnolla rahoitusta, yli puoli miljardia hallituskauden aikana. Panostetaan tärkeisiin perusasioihin luku-, lasku- ja kirjoitustaitoon ja oppimisen työrauhaan. Osaamisen tasoa on yksinkertaisesti pakko nostaa perusasioissa, ettei toiselle asteelle tule oppilaita, jotka ei kykene siitä suoriutumaan. Hallitus selkeyttää kriteerit oppimisen tasoon maanlaajuisesti joka asteelle. Oppimisrauhaa parannetaan parantamalla huonosti toimivaa inkluusiosta ja kohdennetaan apu paremmin sitä tarvitseville, tarvittaessa erityisluokissa.

 

Ammattikoulutuksessa turvataan tarvittava lähiopetuksen määrä ja uudistetaan koulutusta vastaamaan paremmin työelämän tarpeisiin. Kansanterveyden kannalta merkittävää on, että nyt palautetaan liikunnan ja terveystiedon oppiaine perusteisiin. Ammatillisten urheiluoppilaitosten rahoitus vakinaistetaan pysyväksi. Liikkuvuuteen kannustaminen ja liikuntaan satsaaminen on myös säästötoimi tulevaisuuteen, koska lihavuus maksaa yhteiskunnalle jo nyt miljardeja.

 

Sivistysvaliokunnan varapuheenjohtajana ja hallituspuolueen kansanedustajana pidän hallitusohjelmaa koulutuksen osalta erinomaisena. Pidän asemanikin kautta hyvän huolen siitä, että tärkeät koulutuspoliittiset linjaukset saadaan täytäntöön ja rakas maamme Suomi jää parempaan tilaan hallituskauden jälkeen.