Skip links

Arin politiikka

Olen mukana politiikassa jotta pystyisin puhumaan päättävissä pöydissä sellaisten ihmisten äänellä, ketkä jäisivät muutoin helposti näkymättömiksi

En luule tietäväni kaikesta kaikkea vaan haluan kuunnella kantojani muodostaessa ja päätöksiä tehdessäni tavallisten ihmisten ääntä – heidän, jotka tuntevat kulloisenkin käsittelyssä olevan asian parhaiten oman kokemuksensa kautta.

Minut tunnetaankin maalaisjärkisestä, ihmisen kokoisesta ja aidosti kentän ääntä kuuntelevasta politiikasta. Huolehdin myös siitä, että seutukuntamme asioita ja edunvalvontaa edistetään väsymättä.

Olen yhteistyöhaluinen ja -kykyinen joukkuepelaaja, ja uskon että vain yhdessä voimme onnistua päättäjinä. Omaan kyvyn neuvotella muiden poliitikkojen ja puolueiden kanssa, mutta pitää samalla kiinni omista tavoitteista sekä periaatteistani.

Minulla on kokemusta ja paloa asioiden eteenpäin viemiseksi: puhua voi kuka vaan, mutta vasta teot ratkaisevat. Usean vuoden eduskuntatyöskentelyn kokemuksella, kasvaneilla verkostoilla ja osaamisella on politiikassa ratkaiseva merkitys.

En ole etsimässä ongelmia vaan ratkaisuja

Minulle Suomi ja suomalaiset tulevat aina ensin. Pidän tärkeänä ja teen töitä sen eteen, että Suomi olisi hyvä maa meille suomalaisille. Pyrin kaikessa vaikuttamistyössä edistämään seuraavia asioita:

1. Lasten ja nuorten hyvinvointia. Vain hyvinvoiva lapsi voi oppia eikä hyvinvoivan lapsen tarvitse kiusata tai käyttää väkivaltaa toista kohtaan. Olen aina lasten puolella.

2. Yrittäjyyttä. Veroastetta emme voi korottaa, joten jäljelle jää kasvun rakentaminen. Vain tuottavalla työllä takaamme ihmisille hyvinvointia ja mahdollisuuden pitää myös heikommista huolta.

3. Veteraanien ja ikäihmisten hyvinvointia. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus.

4. Suomalaisen luonnon ja eräperinteiden vaalimista.

5. Heikoimmassa asemassa olevista kuten omaishoitajista, sairaista, vammaisista, mielen ongelmaisista ja sisäilmasairaista ja muista oikeasti apua tarvitsevista on pidettävä huolta.

6. Hyvä johtaminen on taito mitä tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän. Se edellyttää inhimillisyyttä, pelisilmää ja ihmisen kohtaamista.

7. Ennaltaehkäisevät toimet ovat aina inhimillisesti ja taloudellisesti halvempia kuin jo havaittujen ongelmien korjaaminen. Olipa kyseessä sitten esimerkiksi lastensuojelu tai terveydenhuolto.

8. Oleellista on konkreettisen vaikuttavuuden ja tulosten seuranta: aina kun valtion varoja käytetään johonkin, pidän tärkeänä saada tietoa siitä mitä rahalla on todella saatu aikaan.

Lisää ajatuksiani poliittisista aiheista voit lukea Facebookista, Twitteristä ja blogistani. Tutustu myös täällä tarkemmin miten olen edistänyt yllä listaamiani asioista eduskunnassa konkreettisin teoin.