Skip links

Arin politiikka

Olen mukana politiikassa jotta pystyisin puhumaan päättävissä pöydissä sellaisten ihmisten äänellä, ketkä jäisivät muutoin helposti näkymättömiksi

En luule tietäväni kaikesta kaikkea vaan haluan kuunnella kantojani muodostaessa ja päätöksiä tehdessäni tavallisten ihmisten ääntä – heidän, jotka tuntevat kulloisenkin käsittelyssä olevan asian parhaiten oman kokemuksensa kautta.

Minut tunnetaankin maalaisjärkisestä, ihmisen kokoisesta ja aidosti kentän ääntä kuuntelevasta politiikasta. Huolehdin myös siitä, että seutukuntamme asioita ja edunvalvontaa edistetään väsymättä.

Olen yhteistyöhaluinen ja -kykyinen joukkuepelaaja, ja uskon että vain yhdessä voimme onnistua päättäjinä. Omaan kyvyn neuvotella muiden poliitikkojen ja puolueiden kanssa, mutta pitää samalla kiinni omista tavoitteista sekä periaatteistani.

Ehdolla eduskuntavaaleissa vuonna 2023

Minulla on kokemusta ja paloa asioiden eteenpäin viemiseksi: puhua voi kuka vaan, mutta vasta teot ratkaisevat. Neljän vuoden eduskuntatyöskentelyn kokemuksella, kasvaneilla verkostoilla ja osaamisella on politiikassa ratkaiseva merkitys. Näitä kaikkia aion hyödyntää myös jatkossa mikäli minut valitaan toiselle eduskuntakaudelle.

Jatkan samoilla teemoilla, joiden eteen olen pystynyt tekemään konkreettisia toimia kuluvan eduskuntakauden aikana. Vaaliteemani ovat:

1. Lasten ja nuorten hyvinvointi sekä apua tarvitsevat ja hauraassa asemassa kuten vanhukset, yksinhuoltajat yksin asuvat ketkä jäisivät muutoin helposti näkymättömiksi – haluan olla heidän äänensä eduskunnassa.

2. Koulutus, kevyempi työn verotus, kohtuulliset elämisen kustannukset, yrittäminen ja yritysten kilpailukyky. Näitä asioita tukemalla voimme pienenä valtiona selviytyä holtittomasta velkaantumisesta ja pitää huolta hyvinvointiyhteiskunnasta paremmin tulevaisuudessa.

3. Suomalaisten oikeus turvallisuuteen. Päättäjänä teen kaikkeni sen eteen, että tulevan sukupolven elinympäristön kasvavaan turvattomuuteen, jengiytymiseen ja raaistuvaan väkivaltaan puututaan voimakkaammin.

Haluatko muutosta? Gallupit eivät äänestä!

Meille perussuomalaisille ei riitä gallupotsikot ja hyvä fiilis. Me haluamme valtaa. Me tarvitsemme sitä Suomen eteen tehtävän työn hyväksi. On tärkeä ymmärtää, että gallupit eivät äänestä. Niillä ei muuteta maan asioita ja korjata epäkohtia.

Demarit ja vasemmisto ovat siirtyneet vihreiden aloittaman jonon jatkeeksi kertomalla jo ennen vaaleja etteivät tule samaan hallitukseen meidän kanssa.

Toisin sanoen: Jos haluat muutosta, on entistäkin tärkeämpää äänestää juuri meitä perussuomalaisia.

Oletko valmis?

Suomen suunnan on muututtava. Se ei ole helppoa. Se on järjettömän vaikeaa. Mutta nyt on pakko.

En ole etsimässä ongelmia vaan ratkaisuja

Minulle Suomi ja suomalaiset tulevat aina ensin. Pidän tärkeänä ja teen töitä sen eteen, että Suomi olisi hyvä maa meille suomalaisille. Pyrin kaikessa vaikuttamistyössä edistämään seuraavia asioita:

1. Lasten ja nuorten hyvinvointia. Vain hyvinvoiva lapsi voi oppia eikä hyvinvoivan lapsen tarvitse kiusata tai käyttää väkivaltaa toista kohtaan. Olen aina lasten puolella.

2. Yrittäjyyttä. Veroastetta emme voi korottaa, joten jäljelle jää kasvun rakentaminen. Vain tuottavalla työllä takaamme ihmisille hyvinvointia ja mahdollisuuden pitää myös heikommista huolta.

3. Veteraanien ja ikäihmisten hyvinvointia. Arvokas vanhuus on ihmisoikeus.

4. Suomalaisen luonnon ja eräperinteiden vaalimista.

5. Heikoimmassa asemassa olevista kuten omaishoitajista, sairaista, vammaisista, mielen ongelmaisista ja sisäilmasairaista ja muista oikeasti apua tarvitsevista on pidettävä huolta.

6. Hyvä johtaminen on taito mitä tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän. Se edellyttää inhimillisyyttä, pelisilmää ja ihmisen kohtaamista.

7. Ennaltaehkäisevät toimet ovat aina inhimillisesti ja taloudellisesti halvempia kuin jo havaittujen ongelmien korjaaminen. Olipa kyseessä sitten esimerkiksi lastensuojelu tai terveydenhuolto.

8. Oleellista on konkreettisen vaikuttavuuden ja tulosten seuranta: aina kun valtion varoja käytetään johonkin, pidän tärkeänä saada tietoa siitä mitä rahalla on todella saatu aikaan.

Lisää ajatuksiani poliittisista aiheista voit lukea Facebookista, Twitteristä ja blogistani. Tutustu myös täällä tarkemmin miten olen edistänyt yllä listaamiani asioista eduskunnassa konkreettisin teoin.